S. 3-1800 Dossierfiche K. 51-2556

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen
Regering G. Verhofstadt II  

akkoordprocedure
schuldenlast
Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast
financiŽle solvabiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2556/1 Wetsontwerp 16/6/2006
K. 51-2556/2 Verslag namens de commissie 3/7/2006
K. 51-2556/3 Tekst verbeterd door de commissie 3/7/2006
K. 51-2556/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2006
3-1800/1 3-1800/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 7/7/2006
3-1800/3 3-1800/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/2006
3-1800/2 3-1800/2 (PDF) Amendementen 12/7/2006
3-1800/4 3-1800/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/7/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
16/6/2006   Indiening Doc. K. 51-2556/1
3/7/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2556/2
6/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 224, p. 64-66
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-0/o42)
Integraal verslag nr. 225, p. 47-48
Doc. K. 51-2556/4
6/7/2006   Aanneming zonder amendering
6/7/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/37 3-82/37 (PDF)
6/7/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/37 3-82/37 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/7/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1800/1 3-1800/1 (PDF)
7/7/2006   Verzending naar commissie: Justitie
12/7/2006   Inschrijving op agenda
14/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-178 Hand. 3-178 (PDF)
14/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-8/o14) Hand. 3-179 Hand. 3-179 (PDF)
Doc. 3-1800/4 3-1800/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/7/2006   Verzending naar commissie
10/7/2006   Inschrijving op agenda
10/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
10/7/2006   Bespreking
10/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o1)
10/7/2006   Aanneming zonder amendering
10/7/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1800/3 3-1800/3 (PDF)
14/7/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/8/2006   Bekrachtiging en afkondiging
29/8/2006   Bekendmaking (42655)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/7/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 10/7/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/7/2006 5 12/7/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 8/7/2006 15 17/10/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 8/7/2006 15 17/10/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 8/7/2006 60 11/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/8/2006 29/8/2006 , blz 42655

Kruispuntbank van de wetgeving