S. 3-1799 Dossierfiche K. 51-2491

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het vlak van de voedingsmiddelen en andere produkten
Regering G. Verhofstadt II  

reclame
jongere
alcoholhoudende drank
bescherming van de consument

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2491/1 Wetsontwerp 18/5/2006
K. 51-2491/2 Amendement 20/6/2006
K. 51-2491/3 Verslag namens de commissie 29/6/2006
K. 51-2491/4 Tekst verbeterd door de commissie 29/6/2006
K. 51-2491/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2006
3-1799/1 3-1799/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/10/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/5/2006   Indiening Doc. K. 51-2491/1
29/6/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2491/3
6/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 224, p. 3-5
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 225, p. 47
Doc. K. 51-2491/5
6/7/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/10/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1799/1 3-1799/1 (PDF)
18/10/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/10/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/11/2006   Bekrachtiging en afkondiging
18/1/2007   Bekendmaking (2083)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/7/2006 15 17/10/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 8/7/2006 0 17/10/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/11/2006 18/1/2007 , blz 2083

Kruispuntbank van de wetgeving