S. 3-1798 Dossierfiche K. 51-2303

Wetsontwerp tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wat betreft bejaarde hulpgenieters die hun patrimonium verminderen
Sabien Lahaye - Battheu   Hilde Dierickx  

sociale bijstand
alimentatieplicht
sociale voorzieningen
OCMW
bejaarde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2303/1 Wetsvoorstel 17/2/2006
K. 51-2303/2 Verslag namens de commissie 29/6/2006
K. 51-2303/3 Tekst verbeterd door de commissie 29/6/2006
K. 51-2303/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2006
3-1798/1 3-1798/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/10/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/2/2006   Indiening Doc. K. 51-2303/1
9/3/2006   Inoverwegingneming
29/6/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2303/2
6/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 224, p. 63-64
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 225, p. 47
Doc. K. 51-2303/4
6/7/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/10/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1798/1 3-1798/1 (PDF)
18/10/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/10/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/10/2006   Bekrachtiging en afkondiging
30/3/2007   Bekendmaking (18356)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/7/2006 15 17/10/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 8/7/2006 0 17/10/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/10/2006 30/3/2007 , blz 18356

Kruispuntbank van de wetgeving