S. 3-1797 Dossierfiche K. 51-1763

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, tot aanmoediging van de inspanning die een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn levert voor de integratie van daklozen
Yvan Mayeur   Marie-Claire Lambert   Colette Burgeon  

dakloze
sociale integratie
sociale bijstand
minimumbestaansinkomen
OCMW

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1763/1 Wetsvoorstel 4/5/2005
K. 51-1763/2 Amendementen 18/5/2005
K. 51-1763/3 Verslag namens de commissie 29/6/2006
K. 51-1763/4 Tekst aangenomen door de commissie 29/6/2006
K. 51-1763/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2006
3-1797/1 3-1797/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/10/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/5/2005   Indiening Doc. K. 51-1763/1
19/5/2005   Inoverwegingneming
29/6/2006   Aanneming in commissie (verbeterd en geamendeerd) Doc. K. 51-1763/3
6/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 224, p. 62-63
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 225, p. 46-47
Doc. K. 51-1763/5
6/7/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/10/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1797/1 3-1797/1 (PDF)
18/10/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/10/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/10/2006   Bekrachtiging en afkondiging
30/3/2007   Bekendmaking (18356-18357)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/7/2006 15 17/10/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 8/7/2006 0 17/10/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/10/2006 30/3/2007 , blz 18356-18357

Kruispuntbank van de wetgeving