S. 3-1795 Dossierfiche K. 51-2520

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van BelgiŽ voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945
Regering G. Verhofstadt II  

vergoeding
misdaad tegen de menselijkheid
jood
oorlogsschade
administratieve procedure
Diensten van de eerste minister
oorlogsslachtoffer
Tweede Wereldoorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2520/1 Wetsontwerp 31/5/2006
K. 51-2520/2 Amendement 13/6/2006
K. 51-2520/3 Verslag namens de commissie 23/6/2006
K. 51-2520/4 Tekst aangenomen door de commissie 23/6/2006
K. 51-2520/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2006
3-1795/1 3-1795/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 13/7/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
31/5/2006   Indiening Doc. K. 51-2520/1
23/6/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2520/3
6/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 224, p. 11-12
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 225, p. 45-46
Doc. K. 51-2520/5
6/7/2006   Aanneming na amendering door commissie
8/6/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/36 3-82/36 (PDF)
8/6/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/36 3-82/36 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/7/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1795/1 3-1795/1 (PDF)
13/7/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/2006   Bekendmaking (37136-37137)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/7/2006 5 12/7/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 8/7/2006 0 12/7/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2006 28/7/2006 , blz 37136-37137

Kruispuntbank van de wetgeving