S. 3-1794 Dossierfiche K. 51-903

Wetsontwerp betreffende de transseksualiteit
Hilde Vautmans   Valérie Déom   Marie-Christine Marghem   Guy Swennen  

seksuele minderheid
burgerlijke stand
achternaam
geslachtsverandering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-903/1 Wetsvoorstel 11/3/2004
K. 51-903/2 Advies van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek 29/3/2006
K. 51-903/3 Amendementen 6/6/2006
K. 51-903/4 Amendementen 13/6/2006
K. 51-903/5 Amendementen 16/6/2006
K. 51-903/6 Verslag namens de commissie 30/6/2006
K. 51-903/7 Tekst aangenomen door de commissie 30/6/2006
K. 51-903/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2006
3-1794/1 3-1794/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 17/10/2006
3-1794/2 3-1794/2 (PDF) Amendementen 17/10/2006
3-1794/3 3-1794/3 (PDF) Advies van de Raad van State 28/12/2006
3-1794/4 3-1794/4 (PDF) Amendementen 7/2/2007
3-1794/5 3-1794/5 (PDF) Verslag namens de commissie 20/3/2007
3-1794/6 3-1794/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 20/3/2007
3-1794/7 3-1794/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 20/3/2007
3-1794/8 3-1794/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 22/3/2007
K. 51-903/9 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 23/3/2007
K. 51-903/10 Verslag namens de commissie 17/4/2007
K. 51-903/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/3/2004   Indiening Doc. K. 51-903/1
25/3/2004   Inoverwegingneming
29/3/2006   Ontvangst extern advies: Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Doc. K. 51-903/2
30/6/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-903/6
6/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 224, p. 22-34
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-16/o25)
Integraal verslag nr. 225, p. 45
Hand. 3-175 Hand. 3-175 (PDF)
Doc. K. 51-903/8
6/7/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/10/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1794/1 3-1794/1 (PDF)
17/10/2006   Verzending naar commissie: Justitie
27/10/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
28/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-1794/3 3-1794/3 (PDF)
15/3/2007   Inschrijving op agenda
22/3/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1794/2 3-1794/2 (PDF)
22/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-4/o14) Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/10/2006   Verzending naar commissie
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Niet behandeld
25/10/2006   Inschrijving op agenda
25/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
25/10/2006   Commissie wenst extern advies: Raad van State
7/2/2007   Inschrijving op agenda
7/2/2007   Niet behandeld
14/2/2007   Inschrijving op agenda
14/2/2007   Bespreking
27/2/2007   Inschrijving op agenda
27/2/2007   Bespreking
13/3/2007   Inschrijving op agenda
13/3/2007   Het wetsontwerp wordt gesplitst
Beslissing van de Parlementaire overlegcommissie
13/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-1/o2)
13/3/2007   Aanneming na amendering
Stemmingen : art. 5 en 6 (art. 77 van de Grondwet) - de overige artikelen (art. 78 van de Grondwet)
20/3/2007   Inschrijving op agenda
20/3/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1794/5 3-1794/5 (PDF)
20/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1794/6 3-1794/6 (PDF)
20/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1794/7 3-1794/7 (PDF)
28/10/2006   Opschorting termijn
externe adviesaanvraag
29/12/2006   Hervatting termijn
1/3/2007   Opschorting termijn
convocatie POC
6/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 20
Doc. 3-82/44 3-82/44 (PDF)
7/3/2007   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
22/3/2007   Overzending Doc. K. 51-903/9
17/4/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-903/10
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 41-43
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-15/o28)
Integraal verslag nr. 283, p. 10
Doc. K. 51-903/11
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
11/7/2007   Bekendmaking (37823-37827)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 22/3/2007
Commissie: Justitie
Geamendeerd 25/10/2006, 14/2/2007, 27/2/2007, 13/3/2007, 20/3/2007
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/7/2006 15 17/10/2006
Opschorting termijn
externe adviesaanvraag
Onderzoekstermijn (S1) 18/10/2006 50
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 18/10/2006 60 10/1/2007
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 18/10/2006 50 7/3/2007
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 20
Onderzoekstermijn (S1) 18/10/2006 27 12/4/2007
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 18/10/2006 7
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 18/10/2006 7 13/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/5/2007 11/7/2007 , blz 37823-37827

Kruispuntbank van de wetgeving