S. 3-1793 Dossierfiche K. 51-2615

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden
Alfons Borginon   Claude Marinower   Martine Taelman  

burgerlijk recht
jurisdictiebevoegdheid
huwelijk
rechtstoestand
eigendom van goederen
rechtsbevoegdheid
dood
burgerlijke rechtspraak
burgerlijke rechtsvordering
erfenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2615/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2006
3-1793/1 3-1793/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/7/2006
3-1793/2 3-1793/2 (PDF) Amendementen 1/11/2006
3-1793/3 3-1793/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/3/2007
3-1793/4 3-1793/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 6/3/2007
3-1793/5 3-1793/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 8/3/2007
K. 51-2615/2 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 9/3/2007
K. 51-2615/3 Verslag namens de commissie 17/4/2007
K. 51-2615/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
3/7/2006   Splitsing Doc. K. 51-614/8
6/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 224, p. 19-22
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 225, p. 44
Doc. K. 51-2615/1
6/7/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2006   Overzending Doc. 3-1793/1 3-1793/1 (PDF)
7/7/2006   Verzending naar commissie: Justitie
1/3/2007   Inschrijving op agenda
8/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
8/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
8/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
Doc. 3-1793/5 3-1793/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/7/2006   Verzending naar commissie
18/10/2006   Inschrijving op agenda
18/10/2006   Niet behandeld
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
25/10/2006   Inschrijving op agenda
25/10/2006   Niet behandeld
8/11/2006   Inschrijving op agenda
8/11/2006   Bespreking
14/11/2006   Inschrijving op agenda
14/11/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
14/11/2006   Aanneming na amendering
6/3/2007   Inschrijving op agenda
6/3/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1793/3 3-1793/3 (PDF)
6/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1793/4 3-1793/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
8/3/2007   Overzending Doc. K. 51-2615/2
17/4/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-614/13
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 37
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 283, p. 7-8
Doc. K. 51-2615/4
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/2007   Bekendmaking (34262-34263)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/3/2007
Commissie: Justitie
Geamendeerd 24/10/2006, 8/11/2006, 14/11/2006, 6/3/2007
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/5/2007 21/6/2007 , blz 34262-34263

Kruispuntbank van de wetgeving