S. 3-1789 Dossierfiche K. 51-2497

Wetsontwerp betreffende GSM-R
Regering G. Verhofstadt II  

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
trans-Europees netwerk
radiouitzending
telecommunicatie
snelvervoer
mobiele telefoon
mobiele communicatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2497/1 Wetsontwerp 18/5/2006
K. 51-2497/2 Amendementen 19/6/2006
K. 51-2497/3 Verslag namens de commissie 3/7/2006
K. 51-2497/4 Tekst aangenomen door de commissie 3/7/2006
K. 51-2497/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2006
3-1789/1 3-1789/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/10/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/5/2006   Indiening Doc. K. 51-2497/1
3/7/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2497/3
6/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 224, p. 5-7
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 225, p. 43
Hand. 3-175 Hand. 3-175 (PDF)
Doc. K. 51-2497/5
6/7/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/10/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1789/1 3-1789/1 (PDF)
18/10/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/10/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
15/1/2007   Bekendmaking (1519-1523)
19/1/2007   Erratum (2366)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/7/2006 15 17/10/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 8/7/2006 0 17/10/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/12/2006 15/1/2007 , blz 1519-1523
Errata
Op 19/1/2007 , blz 2366

Kruispuntbank van de wetgeving