S. 3-1787 Dossierfiche K. 51-2479

Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Regering G. Verhofstadt II  

loon
magistraat
personeelsbeheer
administratieve procedure
griffies en parketten
kort geding
buitenlandse staatsburger
gerechtelijke achterstand
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
illegale migratie
rechtsmiddel
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
asielzoeker
jurisdictiebevoegdheid
verblijfsrecht
klacht inzake bestuurlijke geschillen
rechtsvordering
Dienst Vreemdelingenzaken
vreemdelingenrecht
vonnis
politieke vluchteling
taalgebruik
beroepsvereniging
advocaat
administratieve rechtspraak
beoordeling van het personeel
politiek asiel
judiciŽle hervorming
bestuursrecht
beheer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2479/1 Wetsontwerp 10/5/2006
K. 51-2479/2 Bijlagen 10/5/2006
K. 51-2479/3 Amendementen 13/6/2006
K. 51-2479/4 Amendementen 15/6/2006
K. 51-2479/5 Amendementen 20/6/2006
K. 51-2479/6 Amendementen 21/6/2006
K. 51-2479/7 Amendementen 26/6/2006
K. 51-2479/8 Amendement 29/6/2006
K. 51-2479/9 Advies van de Raad van State 29/6/2006
K. 51-2479/10 Amendementen 3/7/2006
K. 51-2479/11 Verslag namens de commissie 4/7/2006
K. 51-2479/12 Tekst aangenomen door de commissie 4/7/2006
3-1787/1 3-1787/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/7/2006
3-1787/2 3-1787/2 (PDF) Amendementen 12/7/2006
K. 51-2479/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/7/2006
3-1787/3 3-1787/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/7/2006
3-1787/4 3-1787/4 (PDF) Artikelen verbeterd door de commissie 13/7/2006
3-1787/5 3-1787/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/7/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
10/5/2006   Indiening Doc. K. 51-2479/1
24/5/2006   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 213, p. 5
27/6/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 220 Bijlage p. 6
27/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
29/6/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2479/9
4/7/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2479/11
12/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 226, p. 2-64 + nr. 227, p. 1-27 + p. 32-68 + nr. 228, p. 1-11 + p. 25-31
12/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-42/o6)
Integraal verslag nr. 228, p. 31
Doc. K. 51-2479/13
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
27/6/2006   Inschrijving op agenda
27/6/2006   Niet behandeld
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Regeling der werkzaamheden
4/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
4/7/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
4/7/2006   Bespreking
Algemene bespreking
4/7/2006   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
6/7/2006   Inschrijving op agenda
12/7/2006   Overzending Doc. 3-1787/1 3-1787/1 (PDF)
12/7/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/7/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1787/2 3-1787/2 (PDF)
14/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-178 Hand. 3-178 (PDF)
14/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-178 Hand. 3-178 (PDF)
14/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-24/o0) Hand. 3-179 Hand. 3-179 (PDF)
Doc. 3-1787/5 3-1787/5 (PDF)
14/7/2006   Aanneming zonder amendering
12/7/2006   Verzending naar commissie
12/7/2006   Inschrijving op agenda
12/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
12/7/2006   Bespreking
12/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-4/o1)
12/7/2006   Aanneming zonder amendering
13/7/2006   Inschrijving op agenda
13/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-1787/3 3-1787/3 (PDF)
13/7/2006   Artikelen verbeterd door de commissie Doc. 3-1787/4 3-1787/4 (PDF)
14/7/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
15/9/2006   Bekrachtiging en afkondiging
6/10/2006   Bekendmaking (53468-53532)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/7/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/7/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/7/2006, 13/7/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/9/2006 6/10/2006, blz 53468-53532

Kruispuntbank van de wetgeving