S. 3-1786 Dossierfiche K. 51-2478

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering G. Verhofstadt II  

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
internationaal humanitair recht
illegale migratie
staatloze
boetvaardige
rechtsmiddel
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
asielzoeker
verblijfsrecht
Dienst Vreemdelingenzaken
schijnhuwelijk
vreemdelingenrecht
rechten van de mens
familiemigratie
politieke vluchteling
fraude
gearrangeerd huwelijk
administratieve rechtspraak
politiek asiel
nationale uitvoeringsmaatregel
mensenhandel
harmonisatie van de wetgevingen
verwijdering
minderjarigheid
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2478/1 Wetsontwerp 10/5/2006
K. 51-2478/2 Bijlagen 10/5/2006
K. 51-2478/3 Amendementen 1/6/2006
K. 51-2478/4 Amendementen 13/6/2006
K. 51-2478/5 Amendementen 14/6/2006
K. 51-2478/6 Amendementen 16/6/2006
K. 51-2478/7 Amendementen 26/6/2006
K. 51-2478/8 Verslag namens de commissie 4/7/2006
K. 51-2478/9 Tekst verbeterd door de commissie 4/7/2006
3-1786/2 3-1786/2 (PDF) Amendementen 12/7/2006
K. 51-2478/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/7/2006
3-1786/1 3-1786/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/7/2006
3-1786/3 3-1786/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/7/2006
3-1786/4 3-1786/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/7/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/5/2006   Indiening Doc. K. 51-2478/1
27/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/7/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2478/8
12/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 226, p. 2-64 + nr. 227, p. 1-27 + p. 32-68 + nr. 228, p. 1-24
12/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-42/o6)
Integraal verslag nr. 228, p. 24-25
Doc. K. 51-2478/10
12/7/2006   Aanneming zonder amendering
8/6/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/36 3-82/36 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
27/6/2006   Inschrijving op agenda
27/6/2006   Niet behandeld
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Regeling der werkzaamheden
4/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
4/7/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
4/7/2006   Bespreking
Algemene bespreking
4/7/2006   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
6/7/2006   Inschrijving op agenda
12/7/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/7/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1786/1 3-1786/1 (PDF)
12/7/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/7/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
14/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-178 Hand. 3-178 (PDF)
14/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-178 Hand. 3-178 (PDF)
14/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-23/o1) Hand. 3-179 Hand. 3-179 (PDF)
Doc. 3-1786/4 3-1786/4 (PDF)
14/7/2006   Aanneming zonder amendering
12/7/2006   Verzending naar commissie
12/7/2006   Inschrijving op agenda
12/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
12/7/2006   Bespreking
12/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-5/o0)
12/7/2006   Aanneming zonder amendering
13/7/2006   Inschrijving op agenda
13/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-1786/3 3-1786/3 (PDF)
14/7/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/9/2006   Bekrachtiging en afkondiging
6/10/2006   Bekendmaking (53533-53560)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/7/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/7/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/7/2006, 13/7/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/7/2006 5 12/10/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 13/7/2006 30 15/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/9/2006 6/10/2006 , blz 53533-53560

Kruispuntbank van de wetgeving