S. 3-1777 Dossierfiche K. 51-2890

Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten
Annemie Van de Casteele    Christel Geerts   

beroepsorde
tuchtprocedure
beroepsdeontologie
paramedisch beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1777/1 3-1777/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/6/2006
3-1777/2 3-1777/2 (PDF) Amendementen 15/12/2006
3-1777/3 3-1777/3 (PDF) Amendementen 24/1/2007
3-1777/4 3-1777/4 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/2007
3-1777/5 3-1777/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/1/2007
3-1777/6 3-1777/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 1/2/2007
K. 51-2890/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/2/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/6/2006   Indiening Doc. 3-1777/1 3-1777/1 (PDF)
29/6/2006   Inoverwegingneming
29/6/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
25/1/2007   Inschrijving op agenda
1/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-201 Hand. 3-201 (PDF)
1/2/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-201 Hand. 3-201 (PDF)
1/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-18/o2) Hand. 3-202 Hand. 3-202 (PDF)
Doc. 3-1777/6 3-1777/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/6/2006   Verzending naar commissie
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
29/11/2006   Bespreking
10/1/2007   Inschrijving op agenda
10/1/2007   Hoorzitting met de heer Luc Lemense, voorzitter Kartel, voorzitter UZK
10/1/2007   Hoorzitting met de heer Roland Crabs, secretaris-generaal VKV, bestuurder AKB
10/1/2007   Hoorzitting met de heer Didier Leva, ondervoorzitter UKFGB, bestuurder AKB
10/1/2007   Hoorzitting met de heer Paul Rabau, voorzitter van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie
17/1/2007   Inschrijving op agenda
17/1/2007   De commissie wenst dat het advies van de dienst Wetsevaluatie wordt ingewonnen
24/1/2007   Inschrijving op agenda
24/1/2007   Bespreking
24/1/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-1/o2)
24/1/2007   Aanneming na amendering
24/1/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 3-1777/4 3-1777/4 (PDF)
24/1/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1777/5 3-1777/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/2/2007   Overzending Doc. K. 51-2890/1
25/4/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 283, p. 16-21
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 1/2/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 29/11/2006, 10/1/2007, 24/1/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 2/2/2007 60 23/4/2007

Kruispuntbank van de wetgeving