S. 3-1776 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers wat betreft de verdeling van de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden
Margriet Hermans   

uitkering aan nabestaanden
gehuwde persoon
ongehuwd samenleven
pensioenregeling
overdracht van pensioenrechten
beroepsleven
deeltijdarbeid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1776/1 3-1776/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/6/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/6/2006   Indiening Doc. 3-1776/1 3-1776/1 (PDF)
29/6/2006   Inoverwegingneming
29/6/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/6/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving