S. 3-1769 Dossierfiche K. 51-2819

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de heropening van de rechtspleging in strafzaken
Regering G. Verhofstadt II  

gerechtskosten
rechtsmiddel
vonnis
hogere rechtspraak
rechtszekerheidsbeginsel
strafprocedure
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1769/1 3-1769/1 (PDF) Wetsontwerp 22/6/2006
3-1769/2 3-1769/2 (PDF) Amendementen 29/11/2006
3-1769/3 3-1769/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/12/2006
3-1769/4 3-1769/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 12/12/2006
K. 51-2819/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/12/2006
K. 51-2819/2 Verslag namens de commissie 9/3/2007
K. 51-2819/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/6/2006   Indiening Doc. 3-1769/1 3-1769/1 (PDF)
21/6/2006   Verzending naar commissie: Justitie
7/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o7) Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/6/2006   Verzending naar commissie
18/10/2006   Inschrijving op agenda
18/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
18/10/2006   Bespreking
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Bespreking
25/10/2006   Inschrijving op agenda
25/10/2006   Niet behandeld
21/11/2006   Inschrijving op agenda
21/11/2006   Niet behandeld
22/11/2006   Inschrijving op agenda
22/11/2006   Bespreking
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o2)
29/11/2006   Aanneming na amendering
12/12/2006   Inschrijving op agenda
12/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1769/3 3-1769/3 (PDF)
12/12/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1769/4 3-1769/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
14/12/2006   Overzending Doc. K. 51-2819/1
9/3/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2819/2
15/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 272, p. 33-34
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-0/o32)
Integraal verslag nr. 272, p. 66-67
Doc. K. 51-2819/3
15/3/2007   Aanneming zonder amendering
15/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
9/5/2007   Bekendmaking (25415-25418)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/12/2006
Commissie: Justitie
Geamendeerd 18/10/2006, 24/10/2006, 22/11/2006, 29/11/2006, 12/12/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/4/2007 9/5/2007 , blz 25415-25418

Kruispuntbank van de wetgeving