S. 3-1767 Dossierfiche K. 51-2488

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 mei 2003 betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog
Regering G. Verhofstadt II  

politieke verantwoordelijkheid
Tweede Wereldoorlog
gedeporteerde
verslag over de werkzaamheden
bestuurlijke verantwoordelijkheid
archief
misdaad tegen de menselijkheid
jood
nationaal-socialisme
wetenschappelijk onderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2488/1 Wetsontwerp 16/5/2006
K. 51-2488/2 Verslag namens de commissie 15/6/2006
K. 51-2488/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/6/2006
3-1767/1 3-1767/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 29/6/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
16/5/2006   Indiening Doc. K. 51-2488/1
15/6/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2488/2
22/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 218, p. 72-73
22/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 219, p. 8
Doc. K. 51-2488/3
22/6/2006   Aanneming zonder amendering
8/6/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/36 3-82/36 (PDF)
8/6/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/36 3-82/36 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
23/6/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/6/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1767/1 3-1767/1 (PDF)
29/6/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/2006   Bekendmaking (37136)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/6/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/6/2006 5 28/6/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 24/6/2006 0 28/6/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/7/2006 28/7/2006 , blz 37136

Kruispuntbank van de wetgeving