S. 3-1766 Dossierfiche K. 51-2511

Wetsontwerp betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsmiddel
openbaarheid van het bestuur
milieubeleid
administratieve procedure
milieurecht
toegang tot de informatie
recht op informatie
milieubescherming
verslag over de werkzaamheden
toezicht op het milieu
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2511/1 Wetsontwerp 22/5/2006
K. 51-2511/2 Verslag namens de commissie 15/6/2006
K. 51-2511/3 Tekst verbeterd door de commissie 15/6/2006
K. 51-2511/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/6/2006
3-1766/1 3-1766/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 29/6/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/5/2006   Indiening Doc. K. 51-2511/1
15/6/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2511/2
22/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 218, p. 71-72
22/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 219, p. 8
Doc. K. 51-2511/4
22/6/2006   Aanneming zonder amendering
8/6/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/36 3-82/36 (PDF)
8/6/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/36 3-82/36 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
23/6/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/6/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1766/1 3-1766/1 (PDF)
29/6/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/8/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/8/2006   Bekendmaking (42538-42546)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/6/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/6/2006 5 28/6/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 24/6/2006 0 28/6/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/8/2006 28/8/2006 , blz 42538-42546

Kruispuntbank van de wetgeving