S. 3-1756 Dossierfiche K. 51-2554

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht
Regering G. Verhofstadt II  

sociale zekerheid
arbeidsrechtspraak
judiciŽle rechtspraak
sociaal recht
strafrechtspraak
rechtsvordering
strafsanctie
openbaar ministerie
judiciŽle hervorming
strafvervolging
geldboete

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2554/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/6/2006
3-1756/1 3-1756/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/6/2006
3-1756/2 3-1756/2 (PDF) Amendementen 24/10/2006
3-1756/3 3-1756/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/11/2006
3-1756/4 3-1756/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/11/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/6/2006   Splitsing Doc. K. 51-1610/8
15/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 217, p. 41-50
15/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o46)
Integraal verslag nr. 217, p. 57-58
Doc. K. 51-2554/1
15/6/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
16/6/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/6/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1756/1 3-1756/1 (PDF)
22/6/2006   Verzending naar commissie: Justitie
9/11/2006   Inschrijving op agenda
16/11/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1756/2 3-1756/2 (PDF)
16/11/2006   Algemene bespreking Hand. 3-188 Hand. 3-188 (PDF)
16/11/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-188 Hand. 3-188 (PDF)
16/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+29/-0/o9) Hand. 3-188 Hand. 3-188 (PDF)
Doc. 3-1756/4 3-1756/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
22/6/2006   Verzending naar commissie
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Niet behandeld
5/7/2006   Inschrijving op agenda
5/7/2006   Niet behandeld
18/10/2006   Inschrijving op agenda
18/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
18/10/2006   Bespreking
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Bespreking
24/10/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
24/10/2006   Aanneming zonder amendering
7/11/2006   Inschrijving op agenda
7/11/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1756/3 3-1756/3 (PDF)
16/11/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/11/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
18/12/2006   Bekendmaking (72538-72539)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/6/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/11/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/10/2006, 24/10/2006, 7/11/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/6/2006 15 3/7/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/6/2006 60 27/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/12/2006 18/12/2006 , blz 72538-72539

Kruispuntbank van de wetgeving