S. 3-1754 Dossierfiche K. 51-2455

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de Koninklijke militaire school
Philippe Monfils   Ingrid Meeus   David Geerts   Talbia Belhouari  

universiteit
Koninklijke Militaire School

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2455/1 Wetsvoorstel 3/5/2006
K. 51-2455/2 Amendementen 7/6/2006
K. 51-2455/3 Verslag namens de commissie 13/6/2006
K. 51-2455/4 Tekst aangenomen door de commissie 13/6/2006
K. 51-2455/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/6/2006
3-1754/1 3-1754/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/7/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/5/2006   Indiening Doc. K. 51-2455/1
4/5/2006   Inoverwegingneming
13/6/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2455/3
15/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 217, p. 37-41
15/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 217, p. 56-57
Doc. K. 51-2455/5
15/6/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
16/6/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/7/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1754/1 3-1754/1 (PDF)
4/7/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/8/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/8/2006   Bekendmaking (42551-42553)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/6/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/6/2006 15 3/7/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 17/6/2006 0 3/7/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/8/2006 28/8/2006, blz 42551-42553