S. 3-175 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Comitť "mannen en zorg"
Sabine de Bethune   

gelijke behandeling van man en vrouw
vaderschapsverlof
ouderverlof
verplegend personeel
gezinsbeleid
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-175/1 3-175/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/8/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/8/2003   Indiening Doc. 3-175/1 3-175/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
16/10/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/10/2003   Verzending naar commissie
11/2/2004   Inschrijving op agenda
11/2/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
11/2/2004   Bespreking
11/2/2004   Interne adviesaanvraag: Adviescomitť voor gelijke kansen
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/2/2004

Kruispuntbank van de wetgeving