S. 3-1749 Dossierfiche                  

100 jaar Vrouwenraden
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

gelijke behandeling van man en vrouw
vrouwenbeweging
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
gelijke behandeling
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
participatie van vrouwen
positie van de vrouw
wettige arbeidsduur
Nationale Arbeidsraad
zwangerschapsverlof
gelijkheid van beloning
alimentatieplicht
loopbaanonderbreking
zoeken naar een baan
pensioenregeling
verlof om sociale redenen
politieke participatie
rechten van de vrouw
vrouwenarbeid
huiselijk geweld
seksueel geweld
armoede
onbetaald verlof
seksuele minderheid
Afghanistan
achteruitgang van het milieu
mensenhandel
prostitutie
gedetineerde
kunstmatige inseminatie
ongeboren vrucht
draagmoeder
politiek asiel
migrerende vrouw
slachtoffer
echtscheiding
schijnhuwelijk
verblijfsrecht
bescherming van moeder en kind
kinderoppas
moederschap
overuur
nachtwerk
fiscaliteit
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
ongehuwd samenleven
moedermelk
Europees Instituut voor gendergelijkheid
asielzoeker
milieukosten
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1749/1 3-1749/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 13/7/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/3/2006   Indiening Doc. 3-1749/1 3-1749/1 (PDF)
15/3/2006   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
15/3/2006   Verzending naar commissie
15/3/2006   Inschrijving op agenda
15/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Stéphanie Anseeuw, Sabine de Bethune
15/3/2006   Ontmoeting
met de Nederlandstalige Vrouwenraad et le Conseil des femmes francophones de Belgique
15/3/2006   Voorstelling van de prioriteiten van de Vrouwenraden
15/3/2006   Gedachtewisseling
13/6/2006   Inschrijving op agenda
13/6/2006   Hoorzitting met mevrouw Veerle Pasmans, adjunct-directrice van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen
over het Actieplan van het Instituut
13/6/2006   Gedachtewisseling
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
12/7/2006   Inschrijving op agenda
12/7/2006   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
13/7/2006   Inschrijving op agenda
13/7/2006   Aanneming van de aanbevelingen
de aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (9 stemmen)
13/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 15/3/2006, 13/6/2006, 4/7/2006, 12/7/2006, 13/7/2006

Kruispuntbank van de wetgeving