S. 3-1744 Dossierfiche K. 51-2496

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers
Greet Van Gool   Maggie De Block   Pierrette Cahay-André   Jean-Marc Delizée   Greta D'Hondt   Benoît Drèze   Muriel Gerkens   Annelies Storms  

vereniging
sociale zekerheid
onbetaald werk
voorlichting van de werknemers
civiele aansprakelijkheid
rechtstoestand
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
autoverzekering
beroepsgeheim
vrijwilligerswerk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2496/1 Wetsvoorstel 18/5/2006
K. 51-2496/2 Amendementen 24/5/2006
K. 51-2496/3 Amendementen 31/5/2006
K. 51-2496/4 Amendement 6/6/2006
K. 51-2496/5 Verslag namens de commissie 7/6/2006
K. 51-2496/6 Tekst aangenomen door de commissie 7/6/2006
K. 51-2496/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/6/2006
3-1744/1 3-1744/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 27/6/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/5/2006   Indiening Doc. K. 51-2496/1
18/5/2006   Inoverwegingneming
7/6/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2496/5
8/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 215, p. 58-80
8/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 216, p. 9
Doc. K. 51-2496/7
8/6/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
9/6/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/6/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1744/1 3-1744/1 (PDF)
27/6/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/6/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
11/8/2006   Bekendmaking (40433-40435)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/6/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/6/2006 15 26/6/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/6/2006 0 26/6/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2006 11/8/2006 , blz 40433-40435

Kruispuntbank van de wetgeving