S. 3-1743 Dossierfiche K. 51-2418

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 21 december 2005 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2006
Regering G. Verhofstadt II  

kansspel
speelhal
gedelegeerde wetgeving
besluit
speelautomaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2418/1 Wetsontwerp 18/4/2006
K. 51-2418/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/6/2006
3-1743/1 3-1743/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/6/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/4/2006   Indiening Doc. K. 51-2418/1
31/5/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 615
8/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 215, p. 47-48
8/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 216, p. 8-9
Doc. K. 51-2418/2
8/6/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
9/6/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/6/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1743/1 3-1743/1 (PDF)
27/6/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/6/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
23/1/2007   Bekendmaking (2697)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/6/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/6/2006 15 26/6/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/6/2006 0 26/6/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2006 23/1/2007 , blz 2697

Kruispuntbank van de wetgeving