S. 3-1742 Dossierfiche K. 51-2538

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering
Regering G. Verhofstadt II  

elektronische handtekening
rechtsvordering
Phenix
openbaar ministerie
doorgeven van informatie
elektronisch document management
digitaal archiveren
elektronische overheid
judiciŽle hervorming
toepassing van informatica
archief
elektronisch document
burgerlijke rechtsvordering
strafprocedure
datatransmissie
griffies en parketten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2538/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/6/2006
3-1742/1 3-1742/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 9/6/2006
3-1742/2 3-1742/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/2006
3-1742/3 3-1742/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 10/7/2006
3-1742/4 3-1742/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
24/5/2006   Splitsing Doc. K. 51-1701/4
8/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 215, p. 34-44 + p. 48
8/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-0/o46)
Integraal verslag nr. 216, p. 7
Doc. K. 51-2538/1
8/6/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
9/6/2006   Overzending Doc. 3-1742/1 3-1742/1 (PDF)
9/6/2006   Verzending naar commissie: Justitie
6/7/2006   Inschrijving op agenda
13/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o7) Hand. 3-177 Hand. 3-177 (PDF)
Doc. 3-1742/4 3-1742/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/6/2006   Verzending naar commissie
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Niet behandeld
5/7/2006   Inschrijving op agenda
5/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
5/7/2006   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
5/7/2006   Bespreking
10/7/2006   Inschrijving op agenda
10/7/2006   Bespreking
10/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
10/7/2006   Aanneming zonder amendering
verbeterde tekst
10/7/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1742/2 3-1742/2 (PDF)
10/7/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1742/3 3-1742/3 (PDF)
13/7/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
5/8/2006   Bekrachtiging en afkondiging
7/9/2006   Bekendmaking (45527-45532)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/6/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 5/7/2006, 10/7/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/8/2006 7/9/2006 , blz 45527-45532

Kruispuntbank van de wetgeving