S. 3-1740 Dossierfiche K. 51-2460

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen
Regering G. Verhofstadt II  

opheffing van de zaak
loon
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
akkoordprocedure
arbeidsbezoldiging
Nationale Arbeidsraad
ontslagpremie
faillissement
transnationale onderneming
bedrijfsovername
nationale uitvoeringsmaatregel
harmonisatie van de wetgevingen
financiŽle solvabiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2460/1 Wetsontwerp 4/5/2006
K. 51-2460/2 Verslag namens de commissie 6/6/2006
K. 51-2460/3 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 8/6/2006
K. 51-2460/4 Aanvullend verslag namens de commissie 8/6/2006
K. 51-2460/5 Tekst aangenomen door de commissie 8/6/2006
K. 51-2460/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/6/2006
3-1740/1 3-1740/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 15/6/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/5/2006   Indiening Doc. K. 51-2460/1
6/6/2006   Aanneming in commissie( verbeterd) Doc. K. 51-2460/2
8/6/2006   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 215, p. 17-18
8/6/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2460/4
8/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 215, p. 54-58
8/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 216, p. 5-6
Doc. K. 51-2460/6
8/6/2006   Aanneming na amendering door commissie
8/6/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/36 3-82/36 (PDF)
8/6/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/36 3-82/36 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
9/6/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/6/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1740/1 3-1740/1 (PDF)
15/6/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/6/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
24/8/2006   Bekendmaking (42074-42080)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/6/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/6/2006 5 14/6/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 10/6/2006 5 14/6/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/6/2006 0 14/6/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/7/2006 24/8/2006 , blz 42074-42080

Kruispuntbank van de wetgeving