S. 3-1739 Dossierfiche K. 51-1334

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling
Regering G. Verhofstadt II  

gezondheid op het werk
medisch en chirurgisch materiaal
kosten voor gezondheidszorg
vergoeding
schuldvordering
arbeidsveiligheid
Fonds voor de Beroepsziekten
arbeidsongevallenverzekering
uitkering aan nabestaanden
Financial Services and Markets Authority
verjaring van de vordering
afstamming
preventieadviseur
herintreding
bestedingen voor gezondheid
delegatie van bevoegdheid
burgerlijk wetboek
voorkoming van ziekten
terminologie
elektronische overheid
arbeidsongeval
arbeidsgeneeskunde
beslag op bezittingen
Fonds voor Arbeidsongevallen
verzekeringsmaatschappij
arbeidsongeschiktheid
beroepsziekte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1334/1 Wetsontwerp 7/9/2004
K. 51-1334/2 Amendementen 14/3/2006
K. 51-1334/3 Amendementen 19/4/2006
K. 51-1334/4 Verslag namens de commissie 1/6/2006
K. 51-1334/5 Tekst aangenomen door de commissie 1/6/2006
K. 51-1334/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/6/2006
3-1739/1 3-1739/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/6/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/9/2004   Indiening Doc. K. 51-1334/1
1/6/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1334/4
8/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 215, p. 48-54
8/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 216, p. 5
Doc. K. 51-1334/6
8/6/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
9/6/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/6/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1739/1 3-1739/1 (PDF)
27/6/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/6/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
1/9/2006   Bekendmaking (43757-43772)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/6/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/6/2006 15 26/6/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/6/2006 0 26/6/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/7/2006 1/9/2006 , blz 43757-43772

Kruispuntbank van de wetgeving