S. 3-1737 Dossierfiche                  

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand
Regering G. Verhofstadt II  

justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
grensoverschrijdende samenwerking
administratieve formaliteit
toegang tot de rechtspleging
nationale uitvoeringsmaatregel
burgerlijke rechtsvordering
rechtsbijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1737/1 3-1737/1 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 8/6/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
22/12/2005   Indiening Doc. K. 51-2181/1
12/4/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2181/3
27/4/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 205, p. 38-39
27/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 206, p. 17
Doc. K. 51-2181/5
27/4/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
28/4/2006   Overzending
15/5/2006   Verzending naar commissie: Justitie
1/6/2006   Inschrijving op agenda
8/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-169 Hand. 3-169 (PDF)
8/6/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-169 Hand. 3-169 (PDF)
8/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 3-169 Hand. 3-169 (PDF)
Doc. 3-1737/1 3-1737/1 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/5/2006   Verzending naar commissie
8/6/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
15/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
31/7/2006   Bekendmaking (37182-37183)
10/8/2006   Erratum (39181)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/4/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/6/2006
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/6/2006 31/7/2006 , blz 37182-37183
Errata
Op 10/8/2006 , blz 39181

Kruispuntbank van de wetgeving