S. 3-1732 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot oprichting van een "Federaal huurwaarborgfonds" en tot wijziging van de regels van het Burgerlijk Wetboek in verband met de waarborgen die worden geboden door wie een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurders sluit
Christian Brotcorne    Clotilde Nyssens   

burgerlijk wetboek
garantie
recht op huisvesting
laag inkomen
hulp aan minderbegunstigden
huurovereenkomst
misbruikclausule

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1732/1 3-1732/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/5/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/5/2006   Indiening Doc. 3-1732/1 3-1732/1 (PDF)
1/6/2006   Inoverwegingneming
1/6/2006   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
1/6/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving