S. 3-1730 Dossierfiche K. 51-2437

Wetsontwerp betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Regering G. Verhofstadt II  

veterinair product
inspectie van geneesmiddelen
geneesmiddel
homeopathisch product
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2437/1 Wetsontwerp 24/4/2006
K. 51-2437/2 Amendementen 9/5/2006
K. 51-2437/3 Verslag namens de commissie 19/5/2006
K. 51-2437/4 Tekst aangenomen door de commissie 19/5/2006
K. 51-2437/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 24/5/2006
K. 51-2437/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/5/2006
3-1730/1 3-1730/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 1/6/2006
3-1730/2 3-1730/2 (PDF) Amendementen 7/6/2006
3-1730/4 3-1730/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 14/6/2006
3-1730/3 3-1730/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/6/2006
3-1730/5 3-1730/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 29/6/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/4/2006   Indiening Doc. K. 51-2437/1
19/5/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2437/3
24/5/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 212 , p. 24-74 + nr. 213, p. 11-14
24/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-0/o39)
Integraal verslag nr. 213, p. 14
Doc. K. 51-2437/6
24/5/2006   Aanneming na amendering door commissie
11/5/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/35 3-82/35 (PDF)
11/5/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/35 3-82/35 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
29/5/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/6/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1730/1 3-1730/1 (PDF)
1/6/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/6/2006   Inschrijving op agenda
29/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-173 Hand. 3-173 (PDF)
29/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-0/o18) Hand. 3-173 Hand. 3-173 (PDF)
Doc. 3-1730/5 3-1730/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
1/6/2006   Verzending naar commissie
7/6/2006   Inschrijving op agenda
7/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
7/6/2006   Bespreking
14/6/2006   Inschrijving op agenda
14/6/2006   Bespreking
14/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
14/6/2006   Aanneming zonder amendering
21/6/2006   Inschrijving op agenda
21/6/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1730/3 3-1730/3 (PDF)
21/6/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1730/4 3-1730/4 (PDF)
29/6/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
8/9/2006   Bekendmaking (45714-45721)
6/10/2006   Erratum (53564)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/5/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/6/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/6/2006, 14/6/2006, 21/6/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/5/2006 5 6/6/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 2/6/2006 30 3/7/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2006 8/9/2006 , blz 45714-45721
Errata
Op 6/10/2006 , blz 53564

Kruispuntbank van de wetgeving