S. 3-1729 Dossierfiche K. 51-2420

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsmiddel
tuchtprocedure
stedenbouwkundig beroep
beroepsorde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2420/1 Wetsontwerp 18/4/2006
K. 51-2420/2 Verslag namens de commissie 12/5/2006
K. 51-2420/3 Tekst verbeterd door de commissie 12/5/2006
K. 51-2420/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/5/2006
3-1729/1 3-1729/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 14/6/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/4/2006   Indiening Doc. K. 51-2420/1
12/5/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2420/2
24/5/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 212, p. 23-24
24/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-0/o1)
Integraal verslag nr. 213, p. 10-11
Doc. K. 51-2420/4
24/5/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/5/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/6/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1729/1 3-1729/1 (PDF)
14/6/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/6/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekrachtigd en afgekondigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/5/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/5/2006 15 13/6/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/5/2006 0 13/6/2006

Kruispuntbank van de wetgeving