S. 3-1728 Dossierfiche                  

De Economic Partnership Agreements (EPA)
Bijzondere commissie "Globalisering"  

Overeenkomst van Cotonou
ACS-landen
Europese Unie
globalisering
internationale handel
Noord-Zuidbetrekking
Wereldhandelsorganisatie
ACS-EU-overeenkomst
ontwikkelingshulp
ACS-EU-samenwerking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1728/1 3-1728/1 (PDF) Verslag namens de bijzondere commissie 7/11/2006
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
29/5/2006   Indiening Doc. 3-1728/1 3-1728/1 (PDF)
29/5/2006   Verzending naar commissie: Bijzondere commissie "Globalisering"
  Commissie: Bijzondere commissie "Globalisering"
29/5/2006   Verzending naar commissie
29/5/2006   Inschrijving op agenda
29/5/2006   Hoorzitting met de heer Jacques Wunenburger, hoofd van de eenheid verantwoordelijk voor de EPA (Economic Partnership Agreements)
29/5/2006   Hoorzitting met de heer Geert Laporte, programme coordinator, head of institutional relations, European Centre for Development Policy Management (ECDPM)
29/5/2006   Hoorzitting met de heer Marc Maes, medewerker Europees Handelsbeleid 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
29/5/2006   Gedachtewisseling
12/6/2006   Inschrijving op agenda
12/6/2006   Hoorzitting met Z.E. de heer Sutiawan Gunessee, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Mauritius
12/6/2006   Hoorzitting met de heer Fernando Matos Rosa, honorary representative of the European Business Council Africa-Meditarrenean (EBCAM)
12/6/2006   Hoorzitting met mevrouw GabriŽlle Clotuche, adviseur belast met het dossier van de EPA bij de Confederatie van Europese Vakbonden (CES-ETUC)
12/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
12/6/2006   Gedachtewisseling
6/11/2006   Inschrijving op agenda
6/11/2006   Niet behandeld
7/11/2006   Inschrijving op agenda
7/11/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (6 stemmen)
Doc. 3-1728/1 3-1728/1 (PDF)
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Bijzondere commissie "Globalisering"
Behandeling beŽindigd 29/5/2006, 12/6/2006, 7/11/2006

Kruispuntbank van de wetgeving