S. 3-1726 Dossierfiche K. 51-2263

Wetsontwerp houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens
Regering G. Verhofstadt II  

wapenhandel
nationale uitvoeringsmaatregel
zwarte handel
persoonlijk wapen
vuurwapen
jacht
wapenindustrie
invoer
conventioneel wapen
brandveroorzakend wapen
verboden wapen
toegang tot het beroepsleven
beginsel van wederzijdse erkenning
sport
antipersoneel(s)mijn
traceerbaarheid
strafrecht
misdaadbestrijding
georganiseerde misdaad
provincie
beslag op bezittingen
strafverjaring
strafsanctie
tussenhandelaar
gemeentepolitie
internet
gegevensbank
verbeurdverklaring van goederen
ministerie
handvuurwapens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2263/1 Wetsontwerp 7/2/2006
K. 51-2263/2 Amendementen 17/5/2006
K. 51-2263/3 Verslag namens de commissie 18/5/2006
K. 51-2263/4 Tekst aangenomen door de commissie 18/5/2006
K. 51-2263/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/5/2006
3-1726/1 3-1726/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 3/6/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/2/2006   Indiening Doc. K. 51-2263/1
18/5/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2263/3
18/5/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 210, p. 40-71
18/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-0/o2)
Integraal verslag nr. 211, p. 23-24
Hand. 3-165 Hand. 3-165 (PDF)
Doc. K. 51-2263/5
18/5/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/5/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/6/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1726/1 3-1726/1 (PDF)
3/6/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/6/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
9/6/2006   Bekendmaking (29840-29855)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/5/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/5/2006 15 2/6/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/5/2006 0 2/6/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/6/2006 9/6/2006 , blz 29840-29855

Kruispuntbank van de wetgeving