S. 3-1723 Dossierfiche K. 51-2172

Ontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep
Regering G. Verhofstadt II  

beroepskwalificatie
toegang tot het beroepsleven
dienstverrichting
opleidingsstage
beroepsdeontologie
beroepsvereniging
diploma
intellectueel
kaderwet
beroepsorganisatie
zelfstandig beroep
beroepservaring

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2172/1 Wetsontwerp 16/12/2005
K. 51-2172/2 Amendementen 8/3/2006
K. 51-2172/3 Amendementen 15/3/2006
K. 51-2172/4 Advies van de Raad van State 21/3/2006
K. 51-2172/5 Amendementen 18/4/2006
K. 51-2172/6 Amendementen 3/5/2006
K. 51-2172/7 Verslag namens de commissie 8/5/2006
K. 51-2172/8 Tekst aangenomen door de commissie 8/5/2006
K. 51-2172/9 Tekst aangenomen door de commissie 8/5/2006
K. 51-2172/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/5/2006
3-1723/1 3-1723/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/5/2006
3-1723/2 3-1723/2 (PDF) Amendementen 31/5/2006
3-1723/3 3-1723/3 (PDF) Verslag namens de commissie 31/5/2006
3-1723/4 3-1723/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 31/5/2006
3-1723/5 3-1723/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/6/2006
3-1723/6 3-1723/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 15/6/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/12/2005   Indiening Doc. K. 51-2172/1
21/3/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2172/4
8/5/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en gesplitst + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2172/7
18/5/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 210, p. 29-40
18/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-0/o40)
Integraal verslag nr. 211, p. 22
Doc. K. 51-2172/10
18/5/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
19/5/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/5/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1723/1 3-1723/1 (PDF)
22/5/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/6/2006   Inschrijving op agenda
15/6/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1723/5 3-1723/5 (PDF)
15/6/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1723/2 3-1723/2 (PDF)
15/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-170 Hand. 3-170 (PDF)
15/6/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-170 Hand. 3-170 (PDF)
15/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o21) Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
Doc. 3-1723/6 3-1723/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/5/2006   Verzending naar commissie
31/5/2006   Inschrijving op agenda
31/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
31/5/2006   Bespreking
31/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
31/5/2006   Aanneming zonder amendering
31/5/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1723/3 3-1723/3 (PDF)
31/5/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1723/4 3-1723/4 (PDF)
15/6/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/6/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/9/2006   Bekrachtiging en afkondiging
16/11/2006   Bekendmaking (61469-61475)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/5/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/6/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 31/5/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/5/2006 15 6/6/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/5/2006 60 16/10/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/9/2006 16/11/2006 , blz 61469-61475

Kruispuntbank van de wetgeving