S. 3-1722 Dossierfiche K. 51-2413

Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers
Regering G. Verhofstadt II  

steun voor herplaatsing
herintreding
werkgelegenheidsbevordering
vergrijzing van de bevolking
ontslag
oudere werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2413/1 Wetsontwerp 12/4/2006
K. 51-2413/2 Amendementen 2/5/2006
K. 51-2413/3 Verslag namens de commissie 10/5/2006
K. 51-2413/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/5/2006
3-1722/1 3-1722/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 7/6/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/4/2006   Indiening Doc. K. 51-2413/1
10/5/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2413/3
18/5/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 210, p. 27-29
18/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o3)
Integraal verslag nr. 211, p. 21-22
Doc. K. 51-2413/4
18/5/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/5/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/6/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1722/1 3-1722/1 (PDF)
7/6/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/6/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
25/7/2006   Bekendmaking (36444)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/5/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/5/2006 15 6/6/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/5/2006 0 6/6/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/6/2006 25/7/2006 , blz 36444

Kruispuntbank van de wetgeving