S. 3-1708 Dossierfiche K. 51-2377

Wetsontwerp tot hervorming van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten
Regering G. Verhofstadt II  

sociale bijdrage
geneesmiddel
sociale zekerheid
farmaceutische industrie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2377/1 Wetsontwerp 28/3/2006
K. 51-2377/2 Verslag namens de commissie 3/5/2006
K. 51-2377/3 Tekst verbeterd door de commissie 3/5/2006
K. 51-2377/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/5/2006
3-1708/1 3-1708/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/5/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
28/3/2006   Indiening Doc. K. 51-2377/1
3/5/2006   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2377/2
11/5/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 209, p. 42-54
11/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+99/-0/o21)
Integraal verslag nr. 209, p. 64-65
Doc. K. 51-2377/4
11/5/2006   Aanneming zonder amendering
11/5/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/35 3-82/35 (PDF)
11/5/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/35 3-82/35 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
12/5/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/5/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1708/1 3-1708/1 (PDF)
18/5/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/5/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
8/9/2006   Bekendmaking (45711-45714)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 11/5/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 13/5/2006 5 17/5/2006
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/5/2006 5 17/5/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 13/5/2006 0 17/5/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/2006 8/9/2006 , blz 45711-45714

Kruispuntbank van de wetgeving