S. 3-1697 Dossierfiche K. 51-2345

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten en van de artikelen 121, ß 1, 1į, en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten
Regering G. Verhofstadt II  

jurisdictiebevoegdheid
financiŽle transactie
geldmarkt
Financial Services and Markets Authority
uitgifte van effecten
commerciŽle rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2345/1 Wetsontwerp 16/3/2006
K. 51-2345/2 Verslag namens de commissie 28/4/2006
K. 51-2345/3 Tekst verbeterd door de commissie 28/4/2006
K. 51-2345/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/5/2006
3-1697/1 3-1697/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/5/2006
3-1697/2 3-1697/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/5/2006
3-1697/3 3-1697/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/6/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/3/2006   Indiening Doc. K. 51-2345/1
23/3/2006   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 198, p. 47
19/4/2006   Aanneming in comissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2344/3
27/4/2006   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 205, p. 33-34
4/5/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 207, p. 45-47
4/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-0/o16)
Integraal verslag nr. 208, p. 38
Doc. K. 51-2345/4
4/5/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
5/5/2006   Overzending Doc. 3-1697/1 3-1697/1 (PDF)
5/5/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
24/5/2006   Inschrijving op agenda
1/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-167 Hand. 3-167 (PDF)
1/6/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-167 Hand. 3-167 (PDF)
1/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o2) Hand. 3-167 Hand. 3-167 (PDF)
Doc. 3-1697/3 3-1697/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/5/2006   Verzending naar commissie
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
17/5/2006   Bespreking
17/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
17/5/2006   Aanneming zonder amendering
17/5/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1697/2 3-1697/2 (PDF)
1/6/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
13/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/2006   Bekendmaking (31351)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/5/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/6/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/5/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/6/2006 21/6/2006 , blz 31351

Kruispuntbank van de wetgeving