S. 3-1695 Dossierfiche K. 51-1809

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de krijgsmacht met het oog op de toelating tot bepaalde politieke mandaten en houdende diverse bepalingen
Hilde Vautmans   Ingrid Meeus   Stephan Goris  

OCMW
militaire discipline
militair personeel
politiek verlof
pensioenregeling
mandaat
provincie
politieke rechten
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1809/1 Wetsvoorstel 26/5/2005
K. 51-1809/2 Amendementen 22/6/2005
K. 51-1809/3 Amendementen 11/1/2006
K. 51-1809/4 Amendementen 18/1/2006
K. 51-1809/5 Amendement 25/1/2006
K. 51-1809/6 Advies van de Raad van State 3/4/2006
K. 51-1809/7 Amendement 18/4/2006
K. 51-1809/8 Verslag namens de commissie 26/4/2006
K. 51-1809/9 Tekst aangenomen door de commissie 26/4/2006
K. 51-1809/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/5/2006
3-1695/1 3-1695/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/5/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/5/2005   Indiening Doc. K. 51-1809/1
9/6/2005   Inoverwegingneming
30/1/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 191 Bijlage, p. 9
3/4/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-1809/6
26/4/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1809/8
4/5/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 207, p. 58-69
4/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-8/o2)
Integraal verslag nr. 208, p. 36-37
Doc. K. 51-1809/10
4/5/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
5/5/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/5/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1695/1 3-1695/1 (PDF)
23/5/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/5/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
12/7/2006   Bekendmaking (35004-35006)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 4/5/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/5/2006 15 22/5/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/5/2006 0 22/5/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/6/2006 12/7/2006 , blz 35004-35006

Kruispuntbank van de wetgeving