S. 3-1694 Dossierfiche K. 51-2384

Wetsontwerp tot oprichting van een adviesraad, "Historische Pool van Defensie" genaamd
Philippe Monfils   David Geerts   Hilde Vautmans   Talbia Belhouari   Jean-Jacques Viseur   Brigitte Wiaux  

historische plaats
bewustmaking van de burgers
geschiedenis
cultureel erfgoed
bescherming van het erfgoed
krijgsmacht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2384/1 Wetsvoorstel 30/3/2006
K. 51-2384/2 Verslag namens de commissie 27/4/2006
K. 51-2384/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/5/2006
3-1694/1 3-1694/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/5/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
30/3/2006   Indiening Doc. K. 51-2384/1
30/3/2006   Inoverwegingneming
27/4/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2384/2
4/5/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 207, p. 51-58
4/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-16/o0)
Integraal verslag nr. 208, p. 36
Doc. K. 51-2384/3
4/5/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
5/5/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/5/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1694/1 3-1694/1 (PDF)
23/5/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/5/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
12/7/2006   Bekendmaking (35007-35008)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/5/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/5/2006 15 22/5/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/5/2006 0 22/5/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/6/2006 12/7/2006 , blz 35007-35008

Kruispuntbank van de wetgeving