S. 3-1692 Dossierfiche K. 51-1837

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen
Daniel Bacquelaine   Richard Fournaux   Muriel Gerkens  

orgaantransplantatie
kind

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1837/1 Wetsvoorstel 7/6/2005
K. 51-1837/2 Amendementen 21/2/2006
K. 51-1837/3 Amendementen 18/4/2006
K. 51-1837/4 Verslag namens de commissie 26/4/2006
K. 51-1837/5 Tekst aangenomen door de commissie 26/4/2006
K. 51-1837/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/5/2006
3-1692/1 3-1692/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/5/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/6/2005   Indiening Doc. K. 51-1837/1
16/6/2005   Inoverwegingneming
26/4/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-1837/4
4/5/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 207, p. 47-51
4/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 208, p. 35-36
Doc. K. 51-1837/6
4/5/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
5/5/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/5/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1692/1 3-1692/1 (PDF)
23/5/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/5/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/8/2006   Bekendmaking (42537)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 4/5/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/5/2006 15 22/5/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/5/2006 0 22/5/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/6/2006 28/8/2006 , blz 42537

Kruispuntbank van de wetgeving