S. 3-1690 Dossierfiche K. 51-2461

Wetsontwerp betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Regering G. Verhofstadt II  

overheidscontract
overheidsopdracht voor werken
dienstverleningscontract
overheidsopdracht voor leveringen
nationale uitvoeringsmaatregel
postdienst
energiedistributie
watervoorziening
vervoerbeleid
vervoersmarkt
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2461/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/5/2006
3-1690/1 3-1690/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/5/2006
3-1690/2 3-1690/2 (PDF) Verslag namens de commissie 31/5/2006
3-1690/3 3-1690/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/6/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
27/4/2006   Splitsing Doc. K. 51-2237/10
4/5/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 207, p. 37-44
4/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o40)
Integraal verslag nr. 208, p. 34-35
Hand. 3-162 Hand. 3-162 (PDF)
Doc. K. 51-2461/1
4/5/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
5/5/2006   Overzending Doc. 3-1690/1 3-1690/1 (PDF)
5/5/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
24/5/2006   Inschrijving op agenda
1/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-166 Hand. 3-166 (PDF)
1/6/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-166 Hand. 3-166 (PDF)
1/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o10) Hand. 3-167 Hand. 3-167 (PDF)
Doc. 3-1690/3 3-1690/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/5/2006   Verzending naar commissie
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
17/5/2006   Bespreking
17/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
17/5/2006   Aanneming zonder amendering
31/5/2006   Inschrijving op agenda
31/5/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-1690/2 3-1690/2 (PDF)
1/6/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
16/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
15/2/2007   Bekendmaking (7388-7390)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 4/5/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/6/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/5/2006, 31/5/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/6/2006 15/2/2007 , blz 7388-7390

Kruispuntbank van de wetgeving