S. 3-1689 Dossierfiche K. 51-2237

Wetsontwerp overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Regering G. Verhofstadt II  

overheidscontract
overheidsopdracht voor werken
overheidsopdracht voor leveringen
dienstverleningscontract
nationale uitvoeringsmaatregel
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2237/1 Wetsontwerp 30/1/2006
K. 51-2237/2 Amendementen 22/2/2006
K. 51-2237/3 Verslag namens de commissie 6/3/2006
K. 51-2237/4 Tekst aangenomen door de commissie 6/3/2006
K. 51-2237/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 8/3/2006
K. 51-2237/6 Aanvullend verslag namens de commissie 16/3/2006
K. 51-2237/7 Artikel gewijzigd door de commissie 16/3/2006
K. 51-2237/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 16/3/2006
K. 51-2237/9 Advies van de Raad van State 11/4/2006
K. 51-2237/10 Aanvullend verslag namens de commissie 27/4/2006
K. 51-2237/11 Tekst aangenomen door de commissie 27/4/2006
K. 51-2237/12 Tekst aangenomen door de commissie 27/4/2006
K. 51-2237/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/5/2006
3-1689/1 3-1689/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 10/5/2006
3-1689/2 3-1689/2 (PDF) Amendementen 17/5/2006
3-1689/3 3-1689/3 (PDF) Verslag namens de commissie 31/5/2006
3-1689/4 3-1689/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 1/6/2006
3-1689/5 3-1689/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 1/6/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
30/1/2006   Indiening Doc. K. 51-2237/1
6/3/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2237/3
8/3/2006   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 195, p. 3
16/3/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2237/6
16/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 197, p. 32-36
16/3/2006   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 197, p. 38-43
22/3/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 199/Bijlage, p. 5
18/4/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2237/9
27/4/2006   Aanneming in commissie (afsplitsing + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2237/10
4/5/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 207, p. 37-44
4/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o41)
Integraal verslag nr. 208, p. 34
Hand. 3-162 Hand. 3-162 (PDF)
Doc. K. 51-2237/13
4/5/2006   Aanneming na amendering door commissie
9/2/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/32 3-82/32 (PDF)
9/2/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/32 3-82/32 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
5/5/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/5/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1689/1 3-1689/1 (PDF)
10/5/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
24/5/2006   Inschrijving op agenda
1/6/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1689/4 3-1689/4 (PDF)
1/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-166 Hand. 3-166 (PDF)
1/6/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-166 Hand. 3-166 (PDF)
1/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-0/o21) Hand. 3-167 Hand. 3-167 (PDF)
Doc. 3-1689/5 3-1689/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/5/2006   Verzending naar commissie
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
17/5/2006   Bespreking
17/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3)
17/5/2006   Aanneming zonder amendering
31/5/2006   Inschrijving op agenda
31/5/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-1689/3 3-1689/3 (PDF)
1/6/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/6/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
15/2/2007   Bekendmaking (7355-7388)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/3/2006, 4/5/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/6/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/5/2006, 31/5/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/5/2006 5 10/5/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 6/5/2006 5 10/5/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 11/5/2006 30 9/6/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/6/2006 15/2/2007 , blz 7355-7388

Kruispuntbank van de wetgeving