S. 3-1677 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, teneinde rekening te houden met opdrachten voor een wetgevende vergadering, een universiteit, een hof of een rechtbank
Clotilde Nyssens    Christian Brotcorne   

cumulatie van inkomsten
magistraat
ambtenaar
gepensioneerde
universiteit
parlement
pensioenregeling
gerechtelijke expertise

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1677/1 3-1677/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/5/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/5/2006   Indiening Doc. 3-1677/1 3-1677/1 (PDF)
11/5/2006   Inoverwegingneming
11/5/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
11/5/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving