S. 3-1674 Dossierfiche K. 51-2181

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtsbijstand
Regering G. Verhofstadt II  

justitiële samenwerking in strafzaken (EU)
grensoverschrijdende samenwerking
administratieve formaliteit
toegang tot de rechtspleging
nationale uitvoeringsmaatregel
burgerlijke rechtsvordering
rechtsbijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2181/1 Wetsontwerp 22/12/2005
K. 51-2181/2 Amendementen 29/3/2006
K. 51-2181/3 Verslag namens de commissie 12/4/2006
K. 51-2181/4 Tekst aangenomen door de commissie 12/4/2006
K. 51-2181/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/4/2006
3-1674/1 3-1674/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 15/5/2006
3-1674/2 3-1674/2 (PDF) Amendementen 17/5/2006
3-1674/3 3-1674/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/5/2006
3-1674/4 3-1674/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 17/5/2006
3-1674/5 3-1674/5 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 17/5/2006
3-1674/6 3-1674/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 8/6/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/12/2005   Indiening Doc. K. 51-2181/1
12/4/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2181/3
27/4/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 205, p. 38-39
27/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 206, p. 17
Doc. K. 51-2181/5
27/4/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
28/4/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
art. 2 à 7 = procédure art. 77 de la Constitution
15/5/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1674/1 3-1674/1 (PDF)
15/5/2006   Verzending naar commissie: Justitie
1/6/2006   Inschrijving op agenda
8/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-169 Hand. 3-169 (PDF)
8/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 3-169 Hand. 3-169 (PDF)
Doc. 3-1674/6 3-1674/6 (PDF)
8/6/2006   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Justitie
15/5/2006   Verzending naar commissie
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
17/5/2006   Bespreking
17/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
17/5/2006   Aanneming zonder amendering
het verbeterde wetsontwerp wordt gesplitst ten gevolge van de beslissing van de Parlementaire overlegcommissie van 11 mei 2006
17/5/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1674/3 3-1674/3 (PDF)
17/5/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1674/4 3-1674/4 (PDF)
17/5/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1674/5 3-1674/5 (PDF)
8/6/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/6/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
10/8/2006   Bekendmaking (39178-39180)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/4/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/6/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 17/5/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc)
art. 2 à 7 = procédure art. 77 de la Constitution
Evocatietermijn 29/4/2006 15 15/5/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 16/5/2006 60 14/7/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/7/2006 10/8/2006 , blz 39178-39180

Kruispuntbank van de wetgeving