S. 3-1672 Dossierfiche K. 51-2106

Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie
Regering G. Verhofstadt II  

justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
bewijs
tenuitvoerlegging van het vonnis
beslag op bezittingen
nationale uitvoeringsmaatregel
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
besluit (EU)
beginsel van wederzijdse erkenning
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2106/1 Wetsontwerp 24/11/2005
K. 51-2106/2 Verslag namens de commissie 12/4/2006
K. 51-2106/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/4/2006
3-1672/1 3-1672/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/5/2006
3-1672/2 3-1672/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2006
3-1672/3 3-1672/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 5/7/2006
3-1672/4 3-1672/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/7/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/11/2005   Indiening Doc. K. 51-2106/1
12/4/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2106/2
27/4/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 205, p. 36-37
27/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 206, p. 16-17
Doc. K. 51-2106/3
27/4/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
28/4/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/5/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1672/1 3-1672/1 (PDF)
12/5/2006   Verzending naar commissie: Justitie
6/7/2006   Inschrijving op agenda
13/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o8) Hand. 3-177 Hand. 3-177 (PDF)
Doc. 3-1672/4 3-1672/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/5/2006   Verzending naar commissie
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Niet behandeld
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Niet behandeld
5/7/2006   Inschrijving op agenda
5/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
5/7/2006   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
5/7/2006   Bespreking
5/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
5/7/2006   Aanneming zonder amendering
verbeterde tekst
5/7/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1672/2 3-1672/2 (PDF)
5/7/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1672/3 3-1672/3 (PDF)
29/6/2006   Opschorting termijn
convocation POC
6/7/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/37 3-82/37 (PDF)
7/7/2006   Hervatting termijn
13/7/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/8/2006   Bekrachtiging en afkondiging
7/9/2006   Bekendmaking (45532-45552)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/4/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 5/7/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/4/2006 15 15/5/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 13/5/2006 60 11/7/2006
Opschorting termijn
convocation POC
Onderzoekstermijn (S1) 13/5/2006 13
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 13/5/2006 23 24/10/2006
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 13/5/2006 13 16/10/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/8/2006 7/9/2006 , blz 45532-45552

Kruispuntbank van de wetgeving