S. 3-167 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap
Sabine de Bethune   

familierecht
burgerlijke rechtspraak
kinderbescherming
voogdijschap
kind
erfenis
nieuw-samengesteld gezin
ouderlijke macht
ongehuwd samenleven
alimentatieplicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-167/1 3-167/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/8/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/8/2003   Indiening Doc. 3-167/1 3-167/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
16/10/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
16/10/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd