S. 3-1665 Dossierfiche K. 51-2426

Wetsontwerp tot oprichting van een Raad voor de Mededinging
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsmiddel
klacht inzake bestuurlijke geschillen
rechtsvordering
Raad voor de Mededinging
concurrentiebeleid
hogere rechtspraak
concurrentierecht
prejudiciŽle rechtsvraag
personeelsbeheer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2426/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/4/2006
3-1665/1 3-1665/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/4/2006
3-1665/2 3-1665/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/4/2006
3-1665/3 3-1665/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/5/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
30/3/2006   Splitsing Doc. 3-82/34 3-82/34 (PDF)
20/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 204, p. 10-11
Doc. K. 51-2426/1
20/4/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/4/2006   Overzending Doc. 3-1665/1 3-1665/1 (PDF)
21/4/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/4/2006   Inschrijving op agenda
4/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-161 Hand. 3-161 (PDF)
4/5/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-161 Hand. 3-161 (PDF)
4/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o7) Hand. 3-162 Hand. 3-162 (PDF)
Doc. 3-1665/3 3-1665/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/4/2006   Verzending naar commissie
26/4/2006   Inschrijving op agenda
26/4/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
26/4/2006   Bespreking
26/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
26/4/2006   Aanneming zonder amendering
26/4/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1665/2 3-1665/2 (PDF)
4/5/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
29/6/2006   Bekendmaking (32746-32755)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/4/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/5/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/4/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/2006 29/6/2006 , blz 32746-32755

Kruispuntbank van de wetgeving