S. 3-1664 Dossierfiche K. 51-2180

Wetsontwerp tot bescherming van de economische mededinging
Regering G. Verhofstadt II  

vertrouwelijkheid
concurrentievermogen
prejudiciŽle rechtsvraag
EU-mededingingsbeleid
concurrentie
prijsovereenkomst
rechtsmiddel
rechten van de verdediging
controle op concentraties
machtspositie
concurrentiebeperking
Raad voor de Mededinging
Dienst voor de Mededinging
toegestaan kartel
toegang tot de informatie
concurrentiebeleid
beroepsgeheim
Europese samenwerking
hogere rechtspraak
nationale uitvoeringsmaatregel
economische concentratie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2180/1 Wetsontwerp 21/12/2005
K. 51-2180/2 Amendementen 7/3/2006
K. 51-2180/3 Amendementen 15/3/2006
K. 51-2180/4 Verslag namens de commissie 27/3/2006
K. 51-2180/5 Tekst aangenomen door de commissie 27/3/2006
K. 51-2180/6 Gesplitste tekst, ter stemming aan de plenaire vergadering voorgelegd 13/4/2006
K. 51-2180/7 Gesplitste tekst, ter stemming aan de plenaire vergadering voorgelegd 13/4/2006
K. 51-2180/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/4/2006
3-1664/1 3-1664/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 9/5/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/12/2005   Indiening Doc. K. 51-2180/1
27/3/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + gemengde kwalificatie) Doc. K. 51-2180/4
29/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 200, p. 29-36
30/3/2006   Uitstel van de stemming
Integraal verslag nr. 202
Doc. 3-82/34 3-82/34 (PDF)
20/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 204, p. 10
Doc. K. 51-2180/8
20/4/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/4/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/5/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1664/1 3-1664/1 (PDF)
9/5/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/5/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
29/6/2006   Bekendmaking (32755-32776)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/3/2006, 20/4/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/4/2006 15 8/5/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/4/2006 0 8/5/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/2006 29/6/2006 , blz 32755-32776

Kruispuntbank van de wetgeving