S. 3-1663 Dossierfiche K. 51-2193

Wetsontwerp tot invoeging van een nieuw lid in artikel 417ter van het Strafwetboek
Regering G. Verhofstadt II  

VN-conventie
strafrecht
foltering
strafsanctie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2193/1 Wetsontwerp 29/12/2005
K. 51-2193/2 Verslag namens de commissie 12/4/2006
K. 51-2193/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/4/2006
3-1663/1 3-1663/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 9/5/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/12/2005   Indiening Doc. K. 51-2193/1
12/4/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2193/2
20/4/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 203, p. 36
20/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 204, p. 12
Doc. K. 51-2193/3
20/4/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/4/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/5/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1663/1 3-1663/1 (PDF)
9/5/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/5/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
1/12/2006   Bekendmaking (66712)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/4/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/4/2006 15 8/5/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/4/2006 0 8/5/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/5/2006 1/12/2006 , blz 66712

Kruispuntbank van de wetgeving