S. 3-1661 Dossierfiche K. 51-2051

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, en tot invoeging in deze wet van een nieuwe Titel V betreffende het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone
Regering G. Verhofstadt II  

internationaal humanitair recht
internationaal strafrecht
Internationaal Straftribunaal
oorlogsmisdaad
Sierra Leone
Internationaal Strafhof
justitiŽle samenwerking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2051/1 Wetsontwerp 27/10/2005
K. 51-2051/2 Verslag namens de commissie 30/3/2006
K. 51-2051/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/4/2006
3-1661/1 3-1661/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/4/2006
3-1661/2 3-1661/2 (PDF) Amendementen 25/4/2006
3-1661/3 3-1661/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2006
3-1661/4 3-1661/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 25/4/2006
3-1661/5 3-1661/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 11/5/2006
K. 51-2051/4 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 16/5/2006
K. 51-2051/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 8/6/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
27/10/2005   Indiening Doc. K. 51-2051/1
30/3/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2051/2
20/4/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 203, p. 34-35
20/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 204, p. 11
Doc. K. 51-2051/3
20/4/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/4/2006   Overzending Doc. 3-1661/1 3-1661/1 (PDF)
21/4/2006   Verzending naar commissie: Justitie
4/5/2006   Inschrijving op agenda
11/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-163 Hand. 3-163 (PDF)
11/5/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-163 Hand. 3-163 (PDF)
11/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o2) Hand. 3-164 Hand. 3-164 (PDF)
Doc. 3-1661/5 3-1661/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/4/2006   Verzending naar commissie
25/4/2006   Inschrijving op agenda
25/4/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
25/4/2006   Bespreking
25/4/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
25/4/2006   Aanneming na amendering
25/4/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1661/3 3-1661/3 (PDF)
25/4/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1661/4 3-1661/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
11/5/2006   Overzending Doc. K. 51-2051/4
23/5/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 610
8/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 215, p. 46-47
8/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 216, p. 8
Doc. K. 51-2051/5
8/6/2006   Aanneming zonder amendering
8/6/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/2006   Bekendmaking (37012-37014)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/4/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 11/5/2006
Commissie: Justitie
Geamendeerd 25/4/2006
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/6/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/7/2006 28/7/2006 , blz 37012-37014

Kruispuntbank van de wetgeving