S. 3-1644 Dossierfiche K. 51-2299

Wetsontwerp tot herziening van de loopbanen en de bezoldiging van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten
Regering G. Verhofstadt II  

loon
personeelsbeheer
personeelsstatuut
griffies en parketten
personeel op contractbasis
aanstellingsexamen
beroepsloopbaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2299/1 Wetsontwerp 15/2/2006
K. 51-2299/2 Erratum 2/3/2006
K. 51-2299/3 Amendementen 21/3/2006
K. 51-2299/4 Verslag namens de commissie 27/3/2006
K. 51-2299/5 Tekst aangenomen door de commissie 27/3/2006
K. 51-2299/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/3/2006
3-1644/1 3-1644/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 31/3/2006
3-1644/2 3-1644/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/4/2006
3-1644/3 3-1644/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/5/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
15/2/2006   Indiening Doc. K. 51-2299/1
9/3/2006   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 196, p. 44
27/3/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2299/4
29/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 199, p. 53-58
30/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-13/o0)
Integraal verslag nr. 202, p. 47-48
Doc. K. 51-2299/6
30/3/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
31/3/2006   Overzending Doc. 3-1644/1 3-1644/1 (PDF)
31/3/2006   Verzending naar commissie: Justitie
4/5/2006   Inschrijving op agenda
11/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-163 Hand. 3-163 (PDF)
11/5/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-163 Hand. 3-163 (PDF)
11/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o7) Hand. 3-164 Hand. 3-164 (PDF)
Doc. 3-1644/3 3-1644/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
31/3/2006   Verzending naar commissie
19/4/2006   Inschrijving op agenda
19/4/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
19/4/2006   Bespreking
19/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
19/4/2006   Aanneming zonder amendering
19/4/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1644/2 3-1644/2 (PDF)
11/5/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
24/11/2006   Bekendmaking (65523-65534)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/3/2006, 30/3/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/5/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 19/4/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/2006 24/11/2006 , blz 65523-65534

Kruispuntbank van de wetgeving