S. 3-1643 Dossierfiche K. 51-2209

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 161, tweede lid, 164, tweede lid, en 182, achtste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg
Regering G. Verhofstadt II  

griffies en parketten
judiciŽle rechtspraak
strafrechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2209/1 Wetsontwerp 16/1/2006
K. 51-2209/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/3/2006
3-1643/1 3-1643/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 31/3/2006
3-1643/2 3-1643/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/4/2006
3-1643/3 3-1643/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/5/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/1/2006   Indiening Doc. K. 51-2209/1
21/3/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 562
29/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 200, p. 1-2
30/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-14/o17)
Integraal verslag nr. 202, p. 47
Doc. K. 51-2209/2
30/3/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
31/3/2006   Overzending Doc. 3-1643/1 3-1643/1 (PDF)
31/3/2006   Verzending naar commissie: Justitie
4/5/2006   Inschrijving op agenda
11/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-163 Hand. 3-163 (PDF)
11/5/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-163 Hand. 3-163 (PDF)
11/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-164 Hand. 3-164 (PDF)
Doc. 3-1643/3 3-1643/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
31/3/2006   Verzending naar commissie
19/4/2006   Inschrijving op agenda
19/4/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
19/4/2006   Bespreking
19/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
19/4/2006   Aanneming zonder amendering
19/4/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1643/2 3-1643/2 (PDF)
11/5/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
4/7/2006   Bekendmaking (33403-33404)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/3/2006, 30/3/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/5/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 19/4/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/5/2006 4/7/2006 , blz 33403-33404

Kruispuntbank van de wetgeving