S. 3-1642 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 12bis in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
Patrik Vankrunkelsven   

verbintenisrecht
verkoop
huisdier
detailhandel
dierenwinkel
dierenbescherming
bescherming van de consument
welzijn van dieren

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1642/1 3-1642/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/3/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/3/2006   Indiening Doc. 3-1642/1 3-1642/1 (PDF)
30/3/2006   Inoverwegingneming
30/3/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/3/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving